Cerious Software This Week's Windows Me/98 Pick!

Ujistěte se prosím, že vkládáte uživatelské jméno (user name), registrační kód (registration code) a počet uživatelů (number of users) přesně tak, jak jsou uvedeny v zaslané licenční informaci:

Name: {vložte své jméno přesně jak je uvedeno zde}
Code: {vložte registrační kód přesně jak je uveden zde, včetně velkých a malých písmen}
Users: {vložte počet uživatelů přesně jak je uveden zde}

Pokud je některý z těchto údajů vložen nepřesně, software bude nadále funkční jako zkušební verze. Pro zadání licenčních údajů spusťe program a přejděte do Help | Enter Registration Info...

Pro verze nižší než 6 není počet uživatelů důležitý.

     Na začátek stránky
- Obsah tohoto webového serveru (text a grafika) - copyright ©1997-2004, Cerious Software Inc. a TM TRADE spol. s r.o.
- Cerious a ThumbsPlus jsou registrované ochranné známky společnosti Cerious Software, Inc.
- Komentáře a připomínky k tomuto webovému serveru posílejte na: webmaster@tmtrade.cz.
- Mapa stránek